मी मराठी माय मराठी

Mi Marathi Mai Marathi 

मंडळसंलग्न संस्था

Useful Links 

EmailFacebookInstagramYouTube

दूरभाष:  +१ (७८५) ७६० १३६१

Tel:  +1(785) 760 1361

कॅन्सस सिटीचे महाराष्ट्र मंडळ खालील संस्था आणि उपक्रमांना पाठिंबा देते.

मराठी शाळा Marathi school

काही ध्येयवेडे स्वयंसेवक वैशाली पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन स्वयंस्फूर्तीने कॅन्सस सिटी येथील मराठी शाळा हा उपक्रम राबवितात. आपल्या पुढील पिढयांना मराठीचा गंध असावा, त्यांनी मराठी लिहायला, वाचायला आणि बोलायला शिकावं आणि महाराष्ट्राच्या संपन्न परंपरांची त्यांना ओळख व्हावी हा ह्या उपक्रमाचा उद्धेश.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A few goal-obsessed volunteers came together under the leadership of Vaishali Patil and started Marathi School in Kansas City spontaneously. The aim of this initiative is that our future generations should get a taste of Marathi, they should learn to write, read and speak Marathi and get to know the rich traditions of Maharashtra.

मराठी प्रशिक्षण वर्ग २०१४ पासून कॅन्सस सिटी येथे कार्यरत आहे. वय वर्षे ४ च्या पुढील मुले येथे येऊन मराठी शिकतात. हलक्या फुलक्या वातावरणात आणि तरीही नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रत्येक रविवारी येथे मराठी शिकविले जाते. 

अधिक माहिती आणि नोंदणीसाठी येथे संपर्क करावा: MarathiShalaKC@gmail.com


Marathi Training Class has been operating in Kansas City since 2014. Children from the age of 4 come here and learn Marathi. Marathi is taught here every Sunday in a relaxed and yet planned manner.

Our Diwali celebrations start with Marathi Shala Diwali workshop! Full of joy and excitement! Loved to see kids involvement in making “toran” and candle holders. 


For more information and registration contact here: MarathiShalaKC@gmail.com

Marathi Shala Students were awarded for their excellence in Marathi learning. 

निसर्ग वारी  


आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने दरवर्षी मैलो अन मैल चालत वारकरी येतात. अशाच प्रकारची एक वारी, निसर्ग वारी या नावाने अमेरिकेत कॅन्सस येथे वास्तव्यास असलेल्या मराठी कुटुंबीयांनी रमेश आणि सीमा लोकरे यांच्या नेत्तृत्वाखाली सुरु केली आहे,

लोकत दररोज १ ते ५ मेल अंतर हरिनामाचा जयघोष व अभंग गात निसर्गात चालतात. आणि शेवटच्या दिवशी सर्वजण एकत्र येऊन वारीची सांगता करतात.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Placeholder


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Placeholder


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Placeholder


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Placeholder


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.